http://nhadat69.com

Tỉnh Khác

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng khu đô thị

321 lô liền kề, khu vui chơi, thể thao,TTTM

8.5ha

I/2020

III/2020

Xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong,Tỉnh Bắc Ninh