http://nhadat69.com

Tỉnh Khác

Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến

Tòa nhà gồm: 29 tầng nổi ( trong đó có 4 tầng thương mại ) và 2 tầng hầm.

4.049m2

2018

IV/2020

mặt đường Lê Thái Tổ – Thành phố Bắc Ninh