http://nhadat69.com

Quận Long Biên

Công ty TNHH đầu tư & tư vấn Hải Dương

Gồm: Tháp A & B cao 15 tầng, Tháp C cao 9 tầng

10.865 m2

2/2017

12/2017

CT-19B khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.